Stuur een WhatsApp +31 10 51 90 332 [email protected]

Monorailwagens

Monorailwagens zijn speciaal bedoeld voor transport via monorailbuizen. Door gebruik te maken van monorailwagens blijkt er meer ruimte vrij op de teeltvloer.