Stuur een WhatsApp +31 10 51 90 332 [email protected]

Diensten

Naast de verkoop van tuinbouwmachines, -materialen en kassen, is Kerklaan Horti Materials ook in te schakelen als dienstverlener. 

Demotage

Heeft u tuinbouwmachines, -materialen, teeltsystemen, transportsystemen, verwarmingssystemen of kassen die gedemonteerd moeten worden? Geen probleem. Kerklaan Horti Materials beschikt over een technisch team dat snel en vakkundig uw systemen kan demonteren. Hierbij zorgen we ervoor dat er geen hinder wordt ondervonden voor uw tuinbouwbedrijf.